6072. Thorsten Viikings-sons saga 1680

Objektsbeskrivning
Thorstens Viikings-sons saga på gammal göthska af ett åldrigt manuscripto afskrefwen och uthsatt på wårt nu wanlige språk sampt medh några nödige anteckningar förbettrad af Jacobo J. Reenhielm. Upsalae (Henricis Cirio) 1680

8:o (ca 157x90 mm.). (4), (1)-130, (20), (2), 1-140 s. Med några träsnittsillustrationer i texten.
Nött enkelt brunt samtida halvfranskt band, pärmarnas övre yttre hörn saknas, hårt nötta pärmpapper, ryggtiteletikett något skadad, för- och eftersättsblad saknas. 1 blad med liten pappersförlust i yttre marginal. 1 blad med bläckfläck i yttre marginal, enstaka småfläckar. Några blad nära skurna. Delvis med marginalanteckningar och understrykningar i texten. Långa gamla tillskrifter på pärmarnas insidor. Namnstämpel i övre marginal av titel C. Oldenburg.

Collijn: 923; Warmholtz 2564; Bibliotheca Rudbeckiana 723.
Utgiven av Jacob Isthmenius Reenhielm på Olof Rudbecks förlag och bekostnad. Med isländsk och svensk parallelltext samt Reenhielms latinska kommentarer.