6071. Thet Norreske herde skrå 1648

Objektsbeskrivning
Thet norreske herde skrå eller gårdzrätt, hwaruthaff förnimmas kan, huruledes rijket uthi fordom dagar warit ordnat... Aff danskan uthsatt på swensko. Stockholm (I. Meurer) 1648.

Liten 8:o (ca 155x90 mm.). (16), (1)-84, (3) s. Titelblad med träsnittsvignett.
Senare (1700-tal) marmorerat pappband, obetydligt nött, blank rygg.

Collijn 856 (6 ex.); Bibliotheca danica I:682. Anonym översättning av Jonas Bure.