6070. Jöransson Tegels historia om Gustav Vasa 1622

Objektsbeskrivning
(TEGEL), ERIK JÖRANSSON. Then stormechtighe... herres, her Gustaffs, fordom Sweriges... konungs etc. historia... I-II. (Chr. Reusner) 1622.

Folio. (12), (1)-324 (s. 209-212 skurna och tagna från annat exemplar), (14, sista blanka bladet saknas); (6), (1)-415, (9, sista blanka bladet saknas) s. 2 titelblad i rött och svart med träsnittsvapen (Stora Riksvapnet, titelblad till del I uppfodrat). Gamla marginalanteckningar och understrykningar.
Samtida brunt halvfranskt band, nött, liten spricka i övre del av främre fals, rikt guldornerad rygg. Enstaka brunfläckar. Gamla marginalanteckningar och understrykningar. Namnteckning på titelblad till del I, N. J. Elvenström 1785, på försättsbladet John Strömberg och en till.

Collijn 913-14.