6067. Hialmters och Olvers saga m.fl.

Objektsbeskrivning
PERINGSKIÖLD, JOHAN FREDRICH (utg.). Hialmters och Olvers saga, handlande om trenne konungar i Mannahem eller Swerige, Inge, Hialmter, och Inge, samt Olver Jarl, och om theras uthresor til Grekeland och Arabien; wid pass i the första hundrade åren efter Chrristi födelse. Af gamla nordiska språket å nyo på swensko uthtolkad... Stockholm (Joh. Laur. Horrn) 1720.
Liten 4:o (ca 185x142 mm.). (12), (1)-79, (1 blank) s.
Delvis något fuktfläckad i marginalen, något brunfläckad. Litet brännhål i inre marginal s. 19/20. Warmholtz 2551. Första utgåvan av denna "saga". BUNDEN MED:

PERINGSKIÖLD, JOHAN FREDRICH (utg.). Sogubrot af nockorum fornkongum i Dana oc Svia velldi, eller Sagobrott, handlande om nogra forna konungar i Swerige och Danmark. Samt om Bråwalla slaget, emellan kong Haralld Hillditan och Sigurd Ring... Stockholm (Joh. Laur. Horrn) 1719.
Liten 4:o (ca 185x142 mm.). (12), (1)-32 s.
Delvis fuktfläckad i marginalen, något brunfläckad. Litet brännhål i texten s. 23/24 med förlust av enstaka bokstäver. BUNDEN MED:

STIERNHIELM, GEORG. Musae Suethizantes, thet är: Sång-gudinnor, nu först lärande dichta och spela på swenska. Tedde i några små wärck och dichter, som på andra sijdan förmäles. Å nyo uplagde af Bengt Höök på egen bekostnad, åhr 1688. Stockholm (L. Wall) u.å. (1688).
Liten 4:o (ca 185x142 mm.). 52 bl. sign. A4-N4 bl. Blad sign. B1 med pappersförtunning (bristning) o. textförlust, sista bladet med lagad reva. Enstaka fläckar. Collijn 889.
Nött brunt samtida halvfranskt band, rygg med fem upphöjda bind, skador i övre och nedre kant. Raderad namnteckning på försättsblad, namnteckning på annat dito C. J. Risberg.

Ur svenska antikvariatsbokhandlarens Björn Löwendahl (1941-2013) bibliotek.