6065. Biörners Nordiska kämpa dater 1737

Objektsbeskrivning
(BIÖRNER, ERIC JULIUS). Nordiska kämpa dater, i en sagoflock samlade om forna kongar och hjältar. För hwilken, forutan et ständigt ättartahl på alla befintliga swenska kongar och drottningar, äfwen et företal finnes, angående orsaken til detta wärk, göta språkets förmån, gamla sakers nögje, sagors trowärdighet och de här trycktas tidathal förtekning på dem, som tilförende warit tryckte &c. Volumen historicum, continens variorum in orbe hyperboreo antiquo regum, herorum et pugilum res præclare & mirabiliter gestas. Accessit, præter conspectum genealogicum svethicorum regum & reginarum accuratissimum, etiam præfatio de caussis editi hujus operis, linguæ gothicæ prærogativa, rerum antiquarum jucunditate, historiarum hyperb. fide earumque chronotaxi; additio etiam ante evulgatarum catalogo &c. Stockholm (Joh. L. Horrn) 1737.

Folio (ca 303x197 mm.). (För paginering se nedan).
Senare (mitten av 1800-talet) halvpergamentband, något nött, rikt guldornerad rygg, marmorerade snitt. Namnteckning på försättsbladet Otto Theod. Fab. von Feilitzen 1863. Exlibris Claes Gartz.

Paginering: (8), (1)-36, (2), (3)-19, (1 blank), (1)-16, (3), 4-18, (2), (2), 3-8, (1)-139, (1), (1)-44, (1)-28, 27-30, 33-36, 35-42, (1)-19, (1), (1)-30, (1)-57, (1), (1)-59, (1), (1)-39, (1), (1)-115, (1), (1)-64, 63-65, (1), (1)-35, (1), (1)-34, (2), (1)-29, (3) s.

Claes Gustaf Gartz (1834-1899), bokhandlare, bokauktionskommissarie i Stockholm 1868-1895, se Carlander IV:206-212.