6048. Boijes Konst och Nyhets Magasin 26 volymer

Objektsbeskrivning
SVERIGES FÖRSTA MODETIDNING (23). Konst och Nyhets Magasin för medborgare af alla klasser. Konsten, Etuden, Skämtet och Flärden regera Werlden. Årgång 1-5. Utgiven av Fredrik Boije. I-V. Stockholm, Fehr och Mullers stentryckeri, 1818-22. + Magasin för konst, nyheter och moder. En månadsskrift. Årgång I-XXI (allt som utkom). Utgiven av Fredrik Boije. Stockholm, Carl Deleen, 1823-44.

4:o och 8:o (ca 265x220 mm /230x140 mm). 23 band, alla med litograferade titelblad. 1126 planscher
(av 1128, nr 39 i årgång 1837 och nr 27 i årgång 1836 saknas, ca 10 planscher med mindre lagningar, ca 5 planscher med mindre revor). 2 blad lösa i årgång 1841, 3 volymer med fläckade titelblad och två volymer med bläckfläckar i inlagan. Från och med årgång 1836, då papperskvaliten har försämrats är inlagorna till och från lätt brunfläckade. I första volymen, plansch 48, saknas tygproverna som ska vara monterade på planschen.
De fem första i gröna halvfranska band (ca 1950-60), övriga blå halvfranska band (tidigt 1900-tal) med marmorerade pärmpapper, rikt guldornerade delvis nötta ryggar, oskurna, blått stänksnitt (Östermalms bokbinderi.)
Exlibris Carl-Eric Björkegren. 23 volymer.

Fredrik Carl Boye (Boije) af Gennäs (1773-1857), grafiker, tidningsman, konsthistoriker, kammarherre, officer.
"Det var dock uteslutande som grafiker, han gjorde sig ett konstnärsnamn. Hans verksamhet i denna konstart bestämdes väsentligen av den periodiska publikation, det välkända »Boyes magasin», som han i tjugusex år utgav och till vilken han år efter år lämnade de flesta planscherna. Redan 1815 hade B. börjat gravera modeplanscher, och dessa ofta nätta och läckert kolorerade bilder, vilka äga ett betydande kulturhistoriskt värde, blevo en utmärkt grundval för magasinet och befäste dess stora popularitet ej minst bland damerna. Av de fyra planscher, som regelbundet ingingo i varje häfte, utgjordes alltid en av en dylik modeplansch, åtföljd av beskrivning. De övriga bestodo av porträtt, vyer, avbildningar av festliga anordningar, nyuppfunna maskiner, monument och allehanda konstnärliga alster, såsom skulpturer, målningar, teckningar och byggnader från hem- och utlandet. Själv uppträdde B. mest som reproducerande gravör, men många andra bidrogo med originalarbeten, så J. G. Ruckman, J. V. K. Wahlbom, A. K. Wetterling, K. Fr. Akrell och V. M. Carpelan". (SBL).