6041. Zorns graverade verk av Karl Asplund

Objektsbeskrivning
ZORN. ASPLUND, KARL. Zorns graverade verk. Beskrivande katalog. I-II. Stockholm (A.-B. Bukowskis konsthandel) 1920-21.

4:o. Främre omslag medbundet. Planscher o.a. illustrationer.
Välbevarat samtida blått hfrbd, guldornerad rygg med fem upphöjda bind, blekt rygg, något nött, övre guldsnitt (Östermalms bokbinderi) samt etikett från Fritzes Kungliga hovbokhandel, Stockholm. Marmorerad kassett, nött. Upplagan tryckt i 300 nr. exemplar, detta nr 125.

Proveniens: Carl-Eric Björkegren (1920- försvunnen i juni 1994, dödförklarad 11 november 2005 av Stockholms tingsrätt), svensk direktör, konstsamlare och affärsman.