6017. Nya testamentet på samiska 1755

Objektsbeskrivning
NYA TESTAMENTET PÅ SAMISKA. Ådde testament. Same kiäli puoktetum. (Förord på svenska av Pehr Fjellström). Stockholm (trykketum Lars Salwiusen) 1755.

8:o (170x105 mm). (4), (1)-644 (oregelbunden paginering) s.
Samtida skinnband, delvis nött, något skeva pärmar, blank rygg, stänksnitt. Titelbladet med svag fuktrand, text med enstaka småfläckar, någon fuktrand i övre marginal i slutet.

Första översättningen av Nya Testamentet till samiska, utförd av Pehr Fjellström. Först 1903 gjordes en ny översättning.
Proveniens: Kyrkoherde Lennart Malmström, Tornedalen.