6491. Aktiebrev Swenska West-Indiska Compagniet

Objektsbeskrivning
AKTIEBREV. Swenska West-Indiska Compagniet Stockholm 1787. 100 Rdr Specie. No 18.

Utställt på Ståthållaren Greve Adolf Fredrik Munck af Fulkila (1749-1831). Makuleringskryssad. Bladstorlek 230x375 mm. Horisontellt veck på mitten. Obetydligt nött. Ramad. Sällsynt (max 10 ex i privat ägo). §

Svenska aktiebrev före 1850 (Stockholm 1991), 12.
"Redan år 1745 gavs privilegium att skapa ett Västindiskt kompani åt handelshuset Abr. och Jacob Arfwedson & C:o. men då det spanska sändebudet i Stockholm inlämnade en skarp protest mot företaget, avsade sig firman privilegiet. Sedan Sverige år 1784 erhållit den västindiska ön S:t Barthélemy, framlade statssekreteraren Johan Liljencrants (1730-1815) ett förslag i Kommerskollegium om inrättande av ett bolag baserat på aktier för att bedriva handel i Västindien. Den 31 oktober 1786 erhöll bolaget privilegier på 15 år att idka handel och sjöfart på den svenska ön S:t Barthélemy och på övriga öar i Västindien samt Nordamerika. Officiell räknas dock starten från den 1 januari 1787. Liljencrants samt Stockholmsgrosshandlarna Arfwedson, Schinkel och pauli skulle leda aktieteckningen. Kompaniets handel gick inte som manhoppats. Den första expeditionen 'gick förlorad' som följd av kriget med Ryssland 1788. Längre fram förlamades affären genom utfärdade förbud mot införsel av vissa varor, särskilt kaffe. Även de höga kostnaderna pga fartygskapningar gjorde att det affärsmässiga resultatet blev dåligt och Kompaniet upplöstes 1805".