6482. Strindberg 3 brevkort bl.a. daterade 1893 och 1900

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST (1849-1912). 3 egenhändigt skrivna och undertecknade brevkort, bl.a. till Julius Elias.

Ett brev med all säkerhet ställt till Julius Elias, daterat Berlin, 5 mars 1893, skrivet på franska och undertecknat med hela namnet. Strindberg beklagar att han inte kan närvara denna afton då han är indisponibel, han hälsar även till Madame Elias. 11 rader på brevkort 150x110 mm. Vikt en gång.
Julius Elias (1861-1927), framstående konstsamlar och konst- och litteraturkritiker i Berlin, översättare, utgivare av Ibsen bl.a. Det var i dennes och hustruns salong som Strindberg träffade sin blivande andra hustru Frida Uhl i januari 1893 (Tack till Björn Meidal).

Ett brev ställt till Eric Rydbecks Tobakshandel, Lund, daterat 5 november 1900, där Strindberg rekvirerar 200 "Hollansche Cigaren". Undertecknat August Strindberg, Banérgatan, Sthlm. 9 rader på brevkort, ca 140x90 mm. Något solkat, bläckfläck i text.

Ett odaterat brev, undertecknat August Strindberg. 11 rader på brevkort, ca 125x115 mm. Något solkat, några bläckfläckar, vikt en gång, anteckning i blyerts 1900-12 i övre kant. Strindberg önskar återfå några sidor av en avhandling i kemi som han tidigare skickat till adressaten.

Ej i Strindbergs brev.

Proveniens: Per Edward Gustafsson (1893-1966), landskanslist, kommissionär vid länsstyrelsen i Vänersborg där han föddes och bodde hela sitt liv.
Delar av Per Edward Gustafssons autograf- och handskriftssamling finns i Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva dit den donerades av honom själv. Autografsamlingen innehåller huvudsakligen svenska, men även utländska autografer, från 1500- till 1960-talet. Handskriftssamlingen, som berör olika ämnen och geografiska områden, sträcker sig ända från tiden före Kristus till 1900-talet. Dessutom finns Gustafssons egen korrespondens.