6475. Maria Eleonora 5 dokument till Kristian IV Danmark

Objektsbeskrivning
MARIA ELEONORA (1599-1655), Gustav II Adolfs gemål. 5 egenhändigt undertecknade handlingar/brev, samtliga ställda till Kristian IV av Danmark och Norge (1577-1648, blev kung 1588).

Handlingarna daterade: 16 augusti 1637; 8 december 1641; 4 januari 1644; 29 december 1646; 8 maj 1647, bl.a. daterade Insterburg, Preussen, och Friedrichsburg.
3 brev omfattar ca 1 1/2 sida i folio och adressida med svart sigill eller papperssigill, 2 handlingar omfattar 1 sida i folio och adressida med papperssigill / svart sigill (skadat). Samtliga skrivna på tyska.
Vikta, något solkade marginaler, några fläckar, 1 handling (1647) med skador i höger marginal med viss textförlust och smärre revor, några fuktfläckar. 5 st.

Efter det att Maria Eleonora kommit i konflikt med rådet angående förmynderskapetför Kristina, och i samband med det förlorat vårdnaden, rymde hon från Gripsholm 1640 med stöd av Kristian IV till Danmark där hon bodde fram till 1643 då hon fick tillstånd att bosätta sig i Insterburg. Efter det att Kristina övertagit regeringsansvaret erbjöds Maria Eleonora att åter flytta till Sverige och bodde i svenska Pommern från 1647 och återkom slutligen till Stockholm 1648.

Proveniens: Per Edward Gustafsson (1893-1966), landskanslist, kommissionär vid länsstyrelsen i Vänersborg där han föddes och bodde hela sitt liv.
Delar av Per Edward Gustafssons autograf- och handskriftssamling finns i Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva dit den donerades av honom själv. Autografsamlingen innehåller huvudsakligen svenska, men även utländska autografer, från 1500- till 1960-talet. Handskriftssamlingen, som berör olika ämnen och geografiska områden, sträcker sig ända från tiden före Kristus till 1900-talet. Dessutom finns där Gustafssons egen korrespondens.