6470. Erik XIV och Svante Sture d.y. daterad 1561

Objektsbeskrivning
ERIK XIV OCH STURE. ERIK XIV (1523-1577). Egenhändigt signerad handling, förordnande för Svante Sture den yngre att vara guvenör i Finland i kungens frånvaro, daterat Elffsborg (Älvsborgs fästning) 30 augusti 1561, i marginalen är tillagt, troligen av Erik XIV själv: "wår käre frände" om Svante Sture d.y., i brevet titulerad "greffwe till Wästerwijk och friherre till Hörningsholm".
Handlingen omfattar 1 1/2 sida i folio, med adressida, papperssigill. På adressidan egenhändiga anteckningar av både Svante Sture d.y. och hans hustru Märta Sture (född Eriksdotter Leijonhufvud, syster till Gustav Vasas andra hustru, Margarerta).
Vikt, fuktfläckad, även på namnteckningen, reva i vikningen, liten pappersförlust.
Några senare anteckningar, bl.a. på första sidan där det hänvisas till Dela Gardieska archivet, Stockholm 1891, p. 142.

Svante Sture, greve, riksråd (1561), Märta Sture (1520-1584), även kallad "Kung Märta".
Erik XIV kröntes till kung i Uppsala 1561. År 1567 lät Erik XIV mörda Svante Sture d.y., dennes två söner Nils Svantesson Sture och Erik Svantesson Sture samt tre ytterligare personer (de sk. Sturemorden) i Uppsala slott.
Kungen befann sig i Älvsborg, då han stod i begrepp att ge sig av på friarresa till England.

Proveniens: Per Edward Gustafsson (1893-1966), landskanslist, kommissionär vid länsstyrelsen i Vänersborg där han föddes och bodde hela sitt liv.
Delar av Per Edward Gustafssons autograf- och handskriftssamling finns i Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva dit den donerades av honom själv. Autografsamlingen innehåller huvudsakligen svenska, men även utländska autografer, från 1500- till 1960-talet. Handskriftssamlingen, som berör olika ämnen och geografiska områden, sträcker sig ända från tiden före Kristus till 1900-talet. Dessutom finns där Gustafssons egen korrespondens.