6466. Linnés klassiker om sin resa i Skåne tryckt 1751

Objektsbeskrivning
LINNÉ, CARL VON. Skånska resa,... förrättad år 1749... Med anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Med tilhörige figurer. Stockholm (Uplagd på Lars Salvii kostnad) 1751.

8:o (195x115 mm). (10), (I)-XIV, (1)-434, (34) s. Titelblad i rött och svart, 1 utvikbar graverad karta över Skåne, 6 graverade planscher, varav 5 utvikbara (alla), träsnittsillustrationer i texten.
Nära samtida hfrbd, lätt nött, rikt guldornerad rygg med och ljusbrun titeletikett, röda snitt. Text lätt bruntonad, några småfläckar, s. 83-86 med fläck i nedr marginal, några sidor i slutet med svag fuktränd i marginlen. Titelbladet med ägarsignatur "WAC" daterad 1846, försättsbladet med Fredrik Henning Rothliebs namnteckning.

Soulsby 210, Bring 164. En tysk översättning kom ut 1756.
Sid. 26 som vanligt med "Gödselen" istället för Svedjor.

F. H. Rothlieb (1748-1805), Hvanstad gård i Locknevi. Han ägde enligt Elgenstierna ett "mycket vackert bibliotek".
Ur Torsten Hagrens bibliotek, senare ur Hugo Wistrands bibliotek (1933-2014).