6462. Sparman Sundhetzens spegel i original

Objektsbeskrivning
SPARMAN, ANDREAS (adlad PALMCRON). Sundhetzens spegel, uthi hwilken man beskodar sundhetzens natur, förnämste orsakerne til alla siukdomar... I-II. Stockholm (I. Meurer) 1642.

Liten 8:o (160x95 mm). (67), 4-242; (2), 245-407, (1) s. 1 blad saknas i början. Extra graverat titelblad saknas ersatt av kopia.
Senare hfrbd med rikt guldornerad rygg, liten skada i övre fals, röda snitt (Hedberg). Titelbladet troligen från ett annat exemplar, lagat och uppsatt på japanpapper, solkat, vissa fläckar. Sidan 119-20 delvis defekt med större textförlust, några lagade revor, varav 2 med viss förlust, delvis fläckad och solkad. Anteckningar på försättsbladen, insatt brev från givaren på insidan av bakre pärm.

Collijn 685-686. Du Rietz 2. Ej komplett.
Sparmans (Sparrman) Sundhetzens spegel i den ovanliga första upplagan som utkom i två delar 1642. Andra upplagan publicerades 1686. Boken kallas ibland Sveriges första kokbok, då den behandlar sundhet i ett brett perspektiv och innehåller både tips och recept. I den andra bokens tre första kapitel berörs mat och matlagning.