6411. Sigismund Vogel, vy över Stockholm från 1651

Objektsbeskrivning
STOCKHOLM. SÄLLSYNT VY ÖVER STOCKHOLM UNDER DROTTNING KRISTINAS TID.
VOGEL, SIGISMUND (ca 1615-1654). Stockholms stadz härkomst och beskrifvelse. Utan år (1651).

Stor vy över Stockholm bestående av 6 sammanfogade kopparstick. Totalt mått för bladet 460x1960 mm. Ramad.

Sällsynt vy över Stockholm.
Sigismund Vogel, tysk grafiker bosatt i Sverige 1636-1654, arbetade bland annat för svenska hovet; änkedrottning Maria Eleonora, drottning Kristina samt familjerna Gyllenhielm, Brahe och De la Gardie. Tack vare Vogel fick utlandet se en större och mer imponerande vy över Stockholm, då gravyren av Braun-Hogenberg tidigare var det enda som fanns att tillgå. Enligt Östman utkom en utländsk kopia redan 1656.
Ett enda exemplar med tillhörande text på svenska och latin finns på Kungliga biblioteket i Köpenhamn. Rubriken (översatt) lyder: "Hela Nordens högst berömda huvudstad" (Totius Orbis Arctoi Metropolis Celeberrima Stocholmia). (Östman, 99).