6410. Ulmgren - Heland Eldsvådan på Riddarholmen 1802

Objektsbeskrivning
ULMGREN, PEHR - HELAND, MARTIN RUDOLF. Eldsvådan på Riddarholmen, natten emellan den 15 och 16 november 1802, sedd från H:s D:t prins Hessensteins hus.

Kolorerad akvatintagraverad plansch på papper, ca 290x350 mm. Ramad (Lövhammar).

Pehr (Per) Ulmgren (1767-1846), Heland (1765-1814).
Riddarholmsbranden den 15 november 1802 startade tidigt på morgonen i Kammarrättens gamla hus (Cruuska palatset). Elden spred sig snabbt till södra sidan av huset och tände även taket på gamla Kungshuset (Wrangelska palatset). Vid branden förstördes bland annat det redan då närmare 300-åriga träsnittet Blodbadstavlan som förvarades i Kammararkivet i Wrangelska palatset. (Wikipedia).

Ur Hugo Wistrands bibliotek (1933-2014).