6405. Forssell Ett år i Sverige i fint band 1827

Objektsbeskrivning
FORSSELL, CARL. Ett år i Sverige. Taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, samt de för landets historia märkvärdigaste orter: tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström... Stockholm (J. Hörberg) 1827.

4to (ca 255x190 mm). (5), (1)-137, (3, sista sidan blank) s. 2 graverade musikbilagor (1 brunfläckad), 48 delvis handkolorerade graverade planscher (alla, inklusive titelblad, enstaka brunfläckar).
Samtida ljusbrunt skinnband, guldpressad pärmbordure, inom blindpressad ram omgivande mittfält med guldornerad och blindpressad dekor, smala inre denteller, kantförgyllning, ngt blekt rikt guldornerad rygg med fyra upphöjda bind, helt guldsnitt. Modern grön klotkassett med titeletikett i skinn (L. Gustafssons bokbinderi, Stockholm). Något småfläckad, titel något fläckad i yttre kanter. Tillskrift på försättsbladet daterad 1952.

Ur Hugo Wistrands bibliotek (1933-2014).