6402. Två gouacher över Norge av Carpelan 1819

Objektsbeskrivning
GOUACHER ÖVER NORGE AV CARPELAN. CARPELAN, WILHELM MAXIMILIAN (1787-1830).
Suletind sedd ifrån höjden vid Maristuen, signerad W M Carpelan den 29 juli 1819, ca 220x290 mm.
Jotulen Leirdalen, signerad Carpelan den 3 juli 1819, ca 330x225 mm.
2 gouacher på papper, båda invikta i marginalerna över träpannå, vissa skador i titeln på Jotulen, smärre revor i marginalerna, någon fuktfläck på samma.

Medföljer 1 gouache föreställande ett fjordlandskap, 1800-tal, osignerad och utan titel, förmodligen av en annan hand, mått ca 210x320 mm. Höger sida invikt 2 cm vid ramning och med revor och hål i den delen, nedre del av marginal invikt med revor.

Samtliga tre ramade i svarta samtida ramar, med all säkerhet originalramar.
Förmodligen är detta förlagor till Carpelans stora verk" Voyages pittoresque aux alpes Norvegienne" publicerad 1821-23.

Jfr. Schiötz, 193. Han nämner bl.a. att Universitetsbiblioteket i Oslo har 23 originalakvareller av Carpelan i sin ägo.

Carpelan (1787-1830), svensk officer född i Finland, kartograf, gravör, och en skicklig målare. Han deltog i kriget mellan Finland och Ryssland 1808-09 och i fälttågen i Norge och Tyskland 1813-14. Efter att ha arbetat som kartograf i det militära , utsågs han 1826 till chef för ingenjörskårens graveringskontor, där han publicerade flera kartor och en oavslutad atlas. Han arbetade bl.a. med Thersners Fordna och närvarande Sverige. Carpelan var också en framstående konstnär och introducerade tekniken för akvatinta-gravyr i Sverige.