6401. Klassisk vy över Stockholm av Braun-Hogenberg

Objektsbeskrivning
STOCKHOLM. BRAUN, GEORG - HOGENBERG, FRANS. Stockholm. Köln 1612.

Kolorerad (gammal kolorit) graverad plansch över Stockholm med två vyer på samma blad. Ca 325x470 mm. Ramad (Flodin).

Östman, Förteckning öfver Stockholmsbilder, 21 och 22 (St. Eriks årsbok 1911.): "Detta kopparstick med sina två utsikter är ett synnerligt värdefullt dokument. Det är den första verklighetstrogna framställning af Stockholm och det dröjer ända till 1630-talet, innan nästa bevarade bild uppträder./.../..det var nu första gången som... Europa fick en föreställning om Sveriges vackra hufvudstad".

Ur "Civitates orbis terrarum", Köln 1572-1618.

Ur Hugo Wistrands bibliotek (1933-2014).