6340. Bibliofilupplagan av Wrights Svenska fåglar

Objektsbeskrivning
BIBLIOFILUPPLAGAN AV SVENSKA FÅGLAR. (3). WRIGHT. MAGNUS, - WILHELM, - FERDINAND VON. Svenska fåglar. Text E. Lönnberg. I-III. Stockholm 1925-29.

Folio. 364 planscher (alla) o.a. illustrationer. Samtliga planscher och anfanger handkolorerade.
Gröna marokängband, delvis något nötta, pärmar med guldpressade ramar, inre denteller, kantförgyllning, blekta guldornerade ryggar med fem upphöjda bind, 1 rygg delvis missfärgad, hela guldsnitt. (Hedberg). Bibliofilupplaga tryckt på holländskt papper i 60 nr. ex., detta nr 12. 3 vol.