6202. Schouten's travels in the East 1676

Objektsbeskrivning
SCHOUTEN, WOUTER. Oost-Indische voyagie, vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde Geschiedenissen, bloedige Zee-en Landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren; Belegering, Bestorming, en Verovering van veel voornamne Steden en Kasteelen. Mitsgaders een curieuse Beschrijving der voornaemste Landen, Eylanden, Koninckrijcken en Steden in Oost-Indien; haer Wetten, Zeden, Godtsdiensten, Costuymen, Drachten, Dieren, Vruchten en Planten... Amsterdam (by Jacob Meurs... en Johannes van Someren) 1676.

Small 4:o (about 220x166 mm.). (12, including extra engraved title), 1-328, 1-253, (23) pp. Extra engraved title, 1 engraved portrait, 24 engraved plates, 19 double-page engraved plates (with 21 views). 4 engravings in text.
Contemporary vellum, worn, cracked in upper joint, spine with manuscript title. Endpapers with holes. Extra engraved title, title and first 5 leaves with small damage in upper outer corner. Last leaf with two small holes. Minor foxing. Bookplate of H. W. Struben. First edition.

Löwendahl: China Illustrata Nova. Supplement, 1575 (wrongly printed 1573).
Wouter Schouten (1638-1704) vividly describes many events of the early 1660s in the East. He sailed from Amsterdam as ship's surgeon in April 1658, and returned there in October, 1665. During his years of service he visited Sumatra, Java, the Moluccas, Amboina, Celebes, Ceylon, Bengal, and Arakan.

From the library of Swedish antiquarian bookdealer Björn Löwendahl (1941-2013).