6074. Bibliofilupplagan av Wrights Svenska fåglar

Objektsbeskrivning
BIBLIOFILUPPLAGAN. (3). WRIGHT. M., - W., - Fr. v. Svenska fåglar. Text E. Lönnberg. I-III. Stockholm 1925-29.

Folio. 364 planscher (alla) o.a. ill. Samtliga planscher o. anfanger handkolorerade.

Gröna marokängband, delvis något nötta, pärmar med guldpressade ramar, inre denteller, kantförgyllning, blekta guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, 1 rygg delvis missfärgad, hela guldsnitt. (Hedberg). Bibliofiluppl. tryckt på holländskt papper i 60 nr. ex., detta nr 12. 3 vol.