6007. Ihres Glossarium suiogothicum 1769

Objektsbeskrivning
IHRE, JOHAN. Glossarium Suiogothicum... I-II. Ups. (typis Edmannianis) 1769.

Folio. Graverat frontispis porträtt Fr. Akrél (föreställande Johan Ihre, extra insatt), 1 titelblad med graverad vignette och 2 graverade vignetter i texten J. Gillberg.
Något nött brunt samtida kalvskinnsband, smal guldpressad pärmbordure, på främre pärmens mittfält initialerna E. J. (troligen för Elof Ihre eller Albrecht Elof Ihre) i guldtryck, kantförgyllning, falsar m. lagade sprickor, rikt guldornerad rygg med sex upphöjda bind, rött titelfält, mindre lagningar i övre och nedre kant, röda snitt. Förstärkt med remsor av oasis i inre falsar (gjort av Toivo Salo, Jokinens bokbinderi). Namnteckningar i övre marginal på ttitelbladet till del I Elof Ihre, Årre (?), F. C. Wrede, Henrik K. Wrede.

Elof Ihre (1766-1866), son till Johan Ihre, militär.
Albrecht Elof Ihre (1797-1877), sonson till J. Ihre, statsminister för utrikes ärenden 1843, invald i Svenska Akademien 1849 (men tog aldrig plats i Akademien).
Bandet är osignerat, men kan vara utfört av Christoffer Schneidler.
Proveniens: Svante Svedlin (1922-2004).

Ändringar
Med Lars-Olof Tidermans exlibris