6004. Exlibrissamling

Objektsbeskrivning
EXLIBRISSAMLING, 1800-1900-tal.
Omfattar ca 1380 svenska (varav ca 550 monterade) och ca 1350 utländska (ca 170 monterade), de monterade delvis med uppgifter om ägare och konstnär.