6002. Carlsund Bokvärlden 1943

Objektsbeskrivning
CARLSUND, OTTO G. Bokvärlden, nr 1, årg 1, 15 nov. 1943. (Allt som utkom).

Liten 8vo (223x150 mm). (8) s. 1 illustration. Delvis småfläckad, hörn borta på första sidan.

Litterär tidskrift utgiven av Otto G. Carlsund som en pendang till Konstvärlden. I det enda utkomna numret medverkade förutom redaktören bl.a. Stig Ahlgren, Arne Häggqvist och Evert Taube.