6011. Ihres Glossarium Suiogothicum 1769

Objektsbeskrivning
IHRE, JOHANNES. Glossarium Suiogothicum, in quo tam hodierno usu frequentata vocabula, quam in legum patriarum tabulis aliisque ævi medii scriptis obvia explicantur,... I-II. Upsaliæ (typis Edmannianis) 1769.

Folio. (2), (I)-XLVIII, spalt (1)-176, 175-330, 329-1186; s. (2), spalt (1)-128, 130-209, 208-975, 974-1099, 2000-2001, 2003-2040, (sista sidan blank). 1 inklistrad graverad vignette på titelbladet t. d. I, 2 inklistrade graverade vignetter J. Gillberg.
Samtida pergament, lätt nött, blekt ryggtitel, röda snitt. Enstaka brunfläckar. Tillskrift på titelbladet till del I. Exlibris.