6018. Blad ur Breviarium Lincopense 1493

Objektsbeskrivning
INKUNABELBLAD. 1 fol. (troligen blad 238) ur Breviarium Lincopense. Nürnberg (G. Stucks) 1493.

Text i rött och svart om 32 rader i 2 spalter. Format hela bladet 163x126 mm. Obetydligt fläckat.

Collijn 128 ff.
Det första breviariet utgivit av trycket för ett svenskt stift. Inget fullständigt exemplar känt.