6017. Fragment ur Graduale Arosiense 1493

Objektsbeskrivning
INKUNABELBLAD - SVERIGES FÖRSTA KÄNDA MUSIKTRYCK. Graduale Arosiense (Graduale Svecicum). Fragment på pergament av fol. (blad). Lübeck (Stephanus Arndes?) 1493.

Blad med 4 notrader (på varje sida), röda linjer, noter i svart, text i svart, initialer i blått eller rött. Ca 155x224 mm. Fläckat, nötningar efter att ha varit vikt med liten textförlust.

Se Collijn I: 187-195. Inget komplett exemplar känt; ett exemplar på pergament i KB (sammansatt av pergamentomslag, ett 40-tal blad saknas); ett nära komplett exemplar på papper i Västerås. Denna bok är det första kända trycket för musik i Sverige.En faksimilupplaga är utgiven av Toni Schmid: Graduale Arosiense impressum, Lund, Laurentius Petri sällskapet.
Foto.