6691. Fotografier från ubåten Hvalens resa

Objektsbeskrivning
FOTOGRAFIER FRÅN UBÅTEN HVALEN. 130 fotografier rörande ubåten Hvalens resa från Italien till Sverige från 1909, ca 10 st större fotografier (ca 190x250 mm) och övriga ca 80x110 mm, samtliga inklistrade på kartong i album. Fotografierna delvis något blekta, enstaka fläckar, några stämplade Fiat Spezia. Flera lösa kartongblad.
I samtida album i vinrött klot med skinnrygg, på främre pärmen namnet "Hvalen" i guld under täckt krona. I slutet av albumet inklistrade telegram med lyckönskningar, brev, inbjudningar, tidningsurklipp, ett tack till kapten Magnusson från Ångfartygs Befälhafvare-Sällskapet mm. Telegrammen med skador.

HMS Hvalen byggdes av Italienska Laurentii Fiat i Spezia, en dubbelskorvsbåt som sjösattes 16 februari 1909 och utrangerades 1919. Befälhavare var Georg Waldemar Magnusson som även övervakat tillverkningen i Italien.
Bilderna visar ubåten, livet ombord mm, men även resebilder från hemfärden genom Medelhavet.