6690. Fotografier från Lappland sent 1800-tal

Objektsbeskrivning
FOTOGRAFIER FRÅN LAPPLAND. "Motiv från Lappland" (pärmtitel). Album i tvär 4:o med ca 130 fotografier i varierande format (mest ca 155x220 o. 95x150), delvis blekta, många med tryckt uppgift om motivet på fotografiet, eller tillskrift på fotografiet eller albumbladet. Ca 1887-1900.
Rött skinnband, delvis nött, titel o. ram i guld på främre pärm, guldorn. rygg m. fyra upphöjda bind. Namnteckning på försättsbladet Hugo Samzelius.
Vissa fotografier tagna av Axel Lindahl (ca 15), en del andra liknande, samt många privata.
Motiv från bland annat Finmarken/Nordkap, Tromsø amt, Ivalojoki, Kilpisjärvi, Karesuando, Gellivare (bl.a. Dundret), Kvikkjokk, Porjus, Harsprånget, Från Skansen, Archangelsk.
Johan Axel Hugo Samzelius (1867 - 1918), svensk författare, redaktör och jägmästare.
Samzelius tog mogenhetsexamen i Nyköping 1886, var elev vid Ormbergets skogsskola 1886-87, vid skogsinstitutet 1887-89, blev samma år tillförordnad jägmästare i Pajala revir. Därefter var han jägmästare på olika ställen i Sverige, e.o. tjänsteman vid domänstyrelsen, skogsförvaltare vid olika sågverk. Han företog studieresor till de nordiska ländernasa samt Ryssland och Tyskland och gjorde etnografiska resor i Lappland, bland annat för Nordiska museet. År 1891 anordnade han en utställning på Skansen och biträdde fram till 1898 Artur Hazelius som amanuens där. Samzelius företog forsknings- och insamlingsresor till olika delar av Sverige, till Finland och Ryssland och gav ut flera jakt-, natur- och folklivsskildringar. (Wikipedia).
Foto.