6689. Gustaf Fröding fotograferad av Morén

Objektsbeskrivning
FOTOGRAFI AV GUSTAF FRÖDING. MORÉN, JOHAN - GOODWIN, HENRY BUERGEL. Fotografi av författaren Gustaf Fröding i profil, gelatinsilverfotografi av Johan Morén, 1903, senare framkallad av Goodwin 1904. Ca 285x222 mm. Signerad av Goodwin. Ramat.

Originalfotografiet är taget 1903 av Johan Morén (1870-1931), uppsyningsman vid Ulleråkers mentalsjukhus där Gustaf Fröding vistades 1899-1905.
Moréns fotografier användes även senare av målaren Richard Bergh. Hans berömda porträtt av poeten i sjuksängen blev klart 1909.
Gustaf Fröding (1860-1911), författare och poet.