6683. Aktiebrev Porla brunn

Objektsbeskrivning
AKTIEBREV PORLA BRUNN. Porla. Actie N:o 676, ställd på Innehavaren. Utan år (1826).
Folio (375x240 mm). 1 sida med tryckt text och graverad vinjett. Undertecknat av bl.a. Jacob De la Gardie, G. F. Åkerhielm, Joh. J. Hedrén o. Jac. Berzelius (vilka samtliga ingick i bolagets styrelse). Något bruntonat i marginalerna.

Se Strandberg m.fl.: Svenska aktiebrev före 1850, Sthlm 1991, Nr 38.
Porla brunn, brunnsort i v. Närke (Örebro län). Källan upptogs 1724 och P. erhöll 1819 kungligt privilegium som brunnsort. Den första egentliga analysen av vattnet gjordes 1806 av Berzelius. Liksom andra hälsobrunnari Sverige hade P. sin glanstid i slutet av 1800-talet. År 1939 brann det badhus som uppförts 1809, och Porla har upphört som kurort. (NE)