6676. Svenskt Lagmanuskript, 1500-tal

Objektsbeskrivning
LAGMANUSKRIPT. Svenskt, daterat 1593, troligen avskrift av äldre handskrift. 13 + 119 blad ca 200x165. Med ca 30 anfanger i färger.

Indelning: Företal 5 blad; Domare Balken 8 blad (sista sidan med "Index legum Loci Politici"): Kÿrkio Balken blad 1-14; Konungs Balken 15-26r; Giffto Balken 26v-31; Erüa Balken 32-37r; Jorda Balken 37v-45; Bÿgninga Balken 46-70 (67 dubblerad) ; Köpmåla Balken 71-75r; Tingmåla Balken 75v-84r; Edzöra Balken 84v-92r; Högmåls Balken 92v-95; Dråp medh wilia 96-101: Dråp medhwåda 102-104r; Såramåll medh wilia 104v-107r; Såramåll medh wåda 107v-108; Tiwffa balken 109-115; Swerikes gårds rätten 116-119 (viss oregelbunden paginering förekommer).
Samtida brunt blindpressat skinnband, nött, delvis defekt rygg m. tre upphöjda bind. Blad 104 med reva i övre marg in i texy; Delvis något fukt- o. andra fläckar. Samtida marginalanteckningar. Samtida tillskrift på latin på främre pärmens insida, att boken ägs av Magnus Ass??nis Valbo (15)93. Annan Namnteckning Britta ?ärra ?åtna, exlibris Carl Sahlin. Senare äldre tillskrift på latin på försättsbladet att Petrus Anby (?) äger boken 1630. Gammal tillskrift på bakre pärmens insida. Foto.