6671. Arabisk handskrift, grammatik

Objektsbeskrivning
ARABISK HANDSKRIFT. Arabisk handskrift, grammatik, daterad 1648. Omfattande ca 97 blad skrivna med rött och svart bläck på oskuret papper. Ca 215x155 mm. Fläckar, hål, maskhål, revor, delvis lös i häftningen, några blad med blekt text. Hårt skadat band, pappärmar och skinnrygg, lagningar, delvis lösa pärmar.

Al-Fâkihî (1493-1564 e.Kr., mekkansk filolog), Fî n-nahw "Om grammatiken" (99 foll., fol. 1a med författarnamn och titel, texten börjar på fol. 1b, fol. 1b-10b med bleknat bläck, 10b loss, viktiga ord framhävda med rött, rättelser och kommentar i marginalen, fol. 99a med kolofon: tamma l-kitâ[b] bi-rahmat al-Malik al-Wahhâb waqt az-zahîra fî yawm al-arbaca al-mubârak sâdis shahr rabîc ath-thânî sanat 1058 "boken avslutades genom den Givmilde Konungens [= Guds] barmhärtighet vid middagstiden den välsignade onsdagen den 6. i månaden rabîc ath-thânî år 1058" (= 1. maj 1648 AD). Sannolikt identisk med samme författares Hudûd an-nahw utg. av A. Sprenger i Bibl. Indica 5, Calcutta 1849 och i Beirut, Dâr an-Nafâ'is 1996 (Brockelmann, Geschichte der arab. Literatur 2:380, S2:512.)
Insatt papperslapp med påskrift: "This old book was found amongst the ruins of the Mosque of Neby Samwil December 1917 by the undersigned H. L. Larsson." Nebi Samu'il är en palestinsk by 4 km norr om Jerusalem med en moské, där profeten Samuel sägs vara begravd.
Hol Lars (Lewis) Larsson (1881-1958) flyttade med 36 andra från Nås till Jerusalem 1896 (vilket gav Selma Lagerlöf motivet till Jerusalem) och var svensk konsul i Jerusalem 1925-1947.