6047. French edition of "De coelo et ejus mirabilibus"

Objektsbeskrivning
SWEDENBORG, EMANUEL. (2). Les merveilles du ciel et de l'enfer, et des terres planétaires et astrales. Nouvelle édition traduite du latin, par A. J. P. I-II. Berlin (G. J. Decker) 1786.

8:o. (4), (1)-96, (1)-304; (4), (1)-282 (wrongly for 382) pp.
Somewhat worn contemporary brown half calf, gilt spines, spine to vol. II somewhat spotted, yellow edges. Signature on inside of upper covers E. Ihre. 2 volumes.

French edition of " De coelo et ejus mirabilibus et de inferno" from 1758 (Hyde 1002), first published 1782. Translated by A. J. Pernety, librarian to Fredrik II of Prussia, founder of the Swedenborgian sect "Illuminés d' Avignon".
Troligen Elof (son av Johan Ihre, adlad Ihre, 1766-1828). Student i Uppsala 1769, volontär vid livregementet till häst 1779, kvartermästare livregementet 1780, kornett 1781, löjtnant 1785, ryttmästare i armén 1790, ryttmästare vid livregementets kyrassiärkår 1794, RSO 1805. Avsked. Död 1828 på Hellefors bruk. Han deltog 1788 i fälttåget mot norska gränsen. Bevistade 1790 års krig mot Ryssland som kommenderad på skärgårdsflottan och därunder affären med ryska fregatten Venus samt affären vid Björkö (Koivisto), reträtten till Svensksund och bataljen Svensksund.Ägde Abbotnäs mm i Floda socken, Södermanlands län. Gift 1791i Stockholm med Elisabet Lovisa Celsing, född 1772 på Pölsebo i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län, död 1866 på Abbotnäs, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Celsing C, och Elisabet Doncker. Hon innehade Fjällskäfte fideikommiss i Floda socken, 1/3 av Hellefors styckebruk i Lilla Mellösa socken, båda i Södermanlands län och huset nr 3 Regeringsgatan i Stockholm, samt ägde Abbotnäs.
Provenance: The von Celsing family, Biby.