6046. Svensk kyrkohistoria av Haquin Spegel

Objektsbeskrivning
(SPEGEL, H.). Then swenska kyrkio historians första deel, som innehåller konungars och andra regenters namn, hwilka hafwa anwändt någon möda och omsorg för then christeliga religionens framgång och öfning uti swea och götha riken; utur åtskilliga skrifter sammanfattad,... I-II. Linköping (Sal. Ephr. Kempes tr.) 1708, 07.

Liten 4:o. (8), (1)-92 (felpag. 88); (12, troligen saknas 4 opaginerade sidor), (1)-412, (16, sista sidan blank) s.
Något nött brunt samtida skinnband, rygg med blindpressad dekor och fyra upphöjda bind, marmorerade snitt. Titelblad till del I med liten bläckfläck. Enstaka brunfläckar.

Warmholtz 1651 respektive 1873a.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.