6040. Bibeln med Hjortzbergs dekor

Objektsbeskrivning
Bibeln eller Den Heliga Skrift. Stockholm (Aktiebolaget Nordisk Familjeboks Bibelförlag) 1927.

Folio. Titelblad, överstycken, vignetter, anfanger, kapitelrubriker o. bandets dekor Olle Hjortzberg.
Pergament på träpärmar, guldornerad ram o. mittfältsdekor på främre pärm, spännen o. beslag, inre denteller, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, helt guldsnitt. Gåvotillskrift på försättsbladet. Bibliofilupplagan tryckt i 200 numrerade exemplar, detta nummer 44.

Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.
Foto.