6038. 1773 års bibelkommission och dess provöversättning

Objektsbeskrivning
BOKBAND. Prof-öfwersättning af then Heliga Skrift,... (J. Pfeiffer - Kongl. Ordens-tryckeriet) 1774-(93).

4:o. (4), (1)-84; (1)-72; (1)-54; (1)-66; (1)-99, (1 blank); (1)-92; (1)-118; (1)-82; (1)-181, (1 blank); (1)-95, (1 blank); (1)-102; (1)-102; (1)-101, (1 blank); (1)-110; (1)-84; (1)-154 s. BUNDEN MED:

Prof-öfwersättning af thet Nya Testamentet,... (Kongl. Ordens-tr.) (1774)-80.

4:o. (2), (1)-55, (1 blank); (1)-35, (1 blank); (1)-60; (1)-44; (1)-59, (1 blank); (1)-24; (1)-22; (1)-16; (1)-24; (1)-22; (1)-68 s.

Samtida marmorerat kalvskinnsband, något nött, rikt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, röda snitt. Namnteckning på försättsbladet U. Celsing.

Darlow & Moule 8828.
Som vanligt saknas deltitelbladen, då de nästan alltid kasserades vid inbindningen.
Resultatet av den 1773 tillsatta statliga Bibelkommissionen där bl.a. Johan Ihre och Carl von Linné var medlemmar. Deras förslag förkastades dock och en ny stadfäst bibel utkom först 1917.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.
Foto.