6037. Facsimil av Gustav Vasas Bibel 1540-41

Objektsbeskrivning
GUSTAV VASAS BIBEL. FAKSIMILUTGÅVA. Biblia, thet är all then helgha scrifft på swensko. Tryckt i Uppsala 1540-1541. Med en efterskrift av Isak Collijn. Malmö (John Kroon) 1938.

Folio. Illustrerad.
Brunt skinnband med blindpressad dekor, spännen o. beslag, lätt nött, blekt något fläckad rygg med fem upphöjda bind, färgade snitt. Nött marmorerad pbdkassett. Löst bifogat prospekt för boken.

Facsimilupplaga av den första svenska kompletta bibeln, vilken lade grunden till det svenska skriftliga riksspråket.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.