6027. Albert Krantz nordiska historia

Objektsbeskrivning
KRANTZ, ALBERT. Chronica regnorum aq vilonarium Daniæ, Svetiæ, Norvagiæ. Argentorati (apud Io. Schottum) 1546 (sista bl. 1548).

Folio. (8), (1)-755, (13, sista sidan blank) s. 1 helsides vapenavbildning i träsnitt (lagad i övre yttre marginal), 2 mindre träsnitt d:o, träsnittsanfanger (bl.a. m. dödsdansmotiv, delvis efter Holbein).
Nära samtida brunt skbd, lätt nött, rygg m. blindpressad dekor o. fem upphöjda bind, röda snitt. Titelblad o. första 9 bladen lagade i övre yttre marginal, med förlust av enstaka marginaltext. Delvis fuktfläckad i övre marginal, från s. 630 även i nedre del eller marginal, ca 30 blad hårdare. Enstaka fläckar o. brunfläckar. Gamla marginalanteckningar o. understrykningar Namnteckningar på titelbladet, bl.a. Petrus Severini 1590

Warmholtz 2497, Rudbeck 1067.
Detta är den första latinska upplagan, första upplagan kom på tyska 1545. Krönikan är förd fram till 1504.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.