6021. Statistisk-historisk tidskrift av C. C. Gjörwell

Objektsbeskrivning
Stats- och hushåls-journal 1767 (inklusive Bihang I-III av 4). Utg. C. C. Gjörwell. Stockholm (Peter Hesselberg) 1767.

8:o. (10, saknar huvudtitelblad för del I), (1)-470; (5), 6-156, (4); (5), 6-460, (4 blanka); (3), 4-80 s.
Samtida bruna hfrbd, guldornerade ryggar med fem upphöjda bind, stänksnitt. 2 vol.

Det andra bandet för 1767 saknar innehållsförteckningen, som ersatts av 6 sidor samtida handskrift.
Lundstedt I:99. Allt som utkom, fortsattes 1768-69 till 30 september av Stats-journalen.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.