6016. Läsning i blandade ämnen utgiven av Adlersparre

Objektsbeskrivning
Läsning i blandade ämnen. Utg. (G. Adlersparre). Årg. I-V (= nr 1-50, allt som utkom). (H. A. Nordström - A. J. Nordström) 1797-1801.

8:o. 5 utvikbara tabeller, 4 utvikbara graverade kartor o. planscher (alla, enstaka fläck.).
Något nötta samtida bruna hfrbd, marmorerade pärmpapper, svagt blekta guldornerade ryggar, stänksnitt. Enstaka fläckar. 5 vol.

Lundstedt I:330b.
Bidrag av bl.a. C. G. af Leopold, G. F. Gyllenborg, J. G. Oxenstierna, H. Järta, Anna-Maria Lenngren m.fl.
Bihang till läsning i Blandade Ämnen... 1802, saknas här, då det publicerades först 1802 efter tidskriftens upphörande.
Medbundet i sista bandet. Fyra oförgripeliga erinringar vid den i Läsning i Blandade ämnen, förekommande afhandlingen om Svenska adelns bestämmelse. Af WälMent. Stockholm (Anders J. Sylvenius) 1801. (3), 4-24 s. Samt: Til herr WälMent, som utgifvit De fyra erinringarne vid afhandlingen om Svenska adelns bestämmelse. So(sic!)ckholm (Andreas J. Sylvenius) 1802. (3), 4-36 s. WälMent är en pseudonym för G. Adlersparre.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.