6014. Patriotiska Sällskapets Hushållnings-journal

Objektsbeskrivning
Hushållnings journal, utgifwen genom Kgl. Patriotiska Sällskapets föranstaltande. 1776-89. + Register öfwer Kongl. Patriotiska Sällskapets hushållnings journal, ifrån dess början, med september månad år 1776, in till 1789 års slut. + Ny journal i hushållningen. 1790-1811. Tr. 1776-1812. Ej genomgående kollationerade.

8:o. Främre omslag (enstaka brunfläckar) till större delen medbundna. Graverade delvis utvikbara planscher (ej kontrollerade, enstaka fläckar).
Obetydligt nötta ljusbruna samtida hfrbd, lätt blekta delvis något fläckade guldornerade ryggar. Enstaka fläckar. Med flera i lika band. 25 vol.

Med flera omfattar: Fem swar på patriotiska Sällskapets fråga: Genom hwilka medel skulle landtmannen i Swerige säkrast och snarast, förmås at i sådan mohn utwidga och förbättra sin ladugård eller boskapsskötsel, at den samma kommer i full jämwigt emot åkerbruket, dermed blefwe ansedd lika lönande, och således i wärk och gärning erkänd för hwad den är och bör wara, neml. en grundnäring i wårt land? Stockholm (Johan A. Carlbohm) 1794.
Lundstedt I:213 o. 292.
M. Bihang till augustihäftet 1778: Afhandling angående fiskerierne i Bohus-länske skärgården.
Ny journal fortsätter till december 1813.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.
Foto.