6009. Hattpartiets organ "En Ärlig Swensk"

Objektsbeskrivning
EN ÄRLIG SWENSK. Nr 1-124 (register saknas). Stockholm (Historiographi Regni tryckeri) 1755-56.

Liten 4:o. (2), 3-992 s.
Något nött brunt samtida hfrbd, något blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, stänksnitt. Enstaka brunfläckar. Genomgående med kontrollstämpel "Ärlighet varar länge" i inre marginalen.

Medbundet före arbetet: (Säf, Matthias). Swenska tankar, om en Ärlig swensk. Stockholm (Jacob Merckell) 1755. Liten 4:o. (16, sista sidan blank) s. Samt efter arbetet: Instruction för gouverneuren hos Swea rikes kron-prints och arf-printsar, jämte härtil hörande handlingar, tryckte på riksens höglofliga ständers befalning wid riksdagen år 1756. Stockholm (Wildska tryckeriet) utan år (1756). Liten 4:o. (2), (1)-22 (felpag. 23) s. Signaturen G.C. på titelbladet.

Utgavs 1755-56 av det rådande Hatt-partiet för att tygla motpartiet (mössorna) och försvara vissa av Rådet och Rikets Ständer vidtagna åtgärder "till frihetens befästande". Utgivare, drivande kraft och författare bakom tidskriften var censorn Nils Oelreich. Se Lundstedt I:62.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.