6005. Björkegrens franska lexicon

Objektsbeskrivning
BJÖRKEGREN, JACOB. (3). Dictionnaire françois-suédois et suédois-françois. Fransyskt och swenskt samt swenskt och fransyskt lexicon. I-II. Stockholm (Anders Jacobsson Nordström) 1784-86.

8:o.
Samtida bruna halvfranska band, delvis nötta, något blekta guldornerade ryggar med fem upphöjda bind, stänksnitt, delvis fläckade. Enstaka brunfläckar. Namnteckning på främre pärmarnas insida E. Ihre. Första upplagan. +

LACOMBE, (FRANÇOIS). Dictionnaire du vieux langage françois, enrichi de passages tirés des manuscrits en vers & en prose, des actes publics, des ordonnances de nos rois, &c... Paris (chez Panckoucke) 1786.

8:o. (5), viviii, (1)-498, (2) s.
Senare (mitten av 1800-talet) mörkbrunt hfrbd, guldornerad rygg, stänksnitt. Första 6 bladen något fuktfläckade i övre marginal. Ou. 3 volymer.

Troligen Elof (son av Johan Ihre, adlad Ihre, 1766-1828). Student i Uppsala 1769, volontär vid livregementet till häst 1779, kvartermästare livregementet 1780, kornett 1781, löjtnant 1785, ryttmästare i armén 1790, ryttmästare vid livregementets kyrassiärkår 1794, RSO 1805. Avsked. Död 1828 på Hellefors bruk. Han deltog 1788 i fälttåget mot norska gränsen. Bevistade 1790 års krig mot Ryssland som kommenderad på skärgårdsflottan och därunder affären med ryska fregatten Venus samt affären vid Björkö (Koivisto), reträtten till Svensksund och bataljen Svensksund. Ägde Abbotnäs mm i Floda socken, Södermanlands län. Gift 1791i Stockholm med Elisabet Lovisa Celsing, född 1772 på Pölsebo i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län, död 1866 på Abbotnäs, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Celsing C, och Elisabet Doncker. Hon innehade Fjällskäfte fideikommiss i Floda socken, 1/3 av Hellefors styckebruk i Lilla Mellösa socken, båda i Södermanlands län och huset nr 3 Regeringsgatan i Stockholm, samt ägde Abbotnäs.
Proveniens: Familjen von Celsing, Biby.