6397. Brev av Fredrika Bremer

Objektsbeskrivning
BREMER, FREDRIKA (1801-1865), svensk författarinna.

Egenhändigt skrivet o. undertecknat (Fr. B.) brev t. Octavia Carlén, i vilket hon behandlar diverse familjefrågor av genealogisk karaktär. Omf. 2 s. i liten oktav.