6029. Den första svenska läkareboken

Objektsbeskrivning
BENEDICTUS OLAI. Een nyttigh läkere bok ther uthinnen man finner rådh, hielp och läkedom til allehanda menniskiornes siwkdomar bådhe inwertes och uthwertes... Stockholm (Anders Torstenson) 1578.

8:o. 208 blad paginerade (6), I-CXCIX, (3) bl. 1 halvsides träsnitt (svenska riksvapnet).
Hårt nött samtida blindpressat brunt skbd på träpärmar, 1 beslag av mässing (spännen o. slejfar samt övriga beslag saknas), defekt rygg m. tre upphöjda bind, för- o. eftersättsblad saknas. Titelblad o. första 14 bladen delvis skadade i framförallt yttre marginal, blad CLXXVII skadat i övre yttre hörn med enstaka bokstavsförluster, enstaka marg.revor. Delvis något marg.fläckad o. brunfläckad. Titelbladet med namnteckningar o. tillskrifter. Gamla tillskrifter på pärmarnas insidor o. sista bladets baksida. Foto.

Collijn II:486-490.
Den första svenska läkarboken.