6172. Affischer från "Kosackvalet" 1928

Objektsbeskrivning
"KOSACKVALET 1928". 6 st. affischer i färglitografi, bildyta ca 256x355 mm. totalyta 290x390 mm. Stockholm (Bengtsons Lit. A.-B.) 1928. Foto.

Affisch-seriens deviser:

ENVAR SOM RÖSTAR PÅ "ARBETAREPARTIET" RÖSTAR FÖR MOSKVA..
Bengtsons Lit. A.-B. Sthhn 1928. Sign G.W i trycket.
DU som röstar på "Arbetarepartiet", röstar för fackföreningstyranni, och
kommunistslaveri. Bengtsons Lit. A.-B. Sthlm 1928. Sign. G.W i trycket.
DU som röstar på "ARBETAREPARTIET", röstar på beslagtagande av enskild
egendom, DU blir av med dina sparade slantar ! Bengtsons Lit. A-B. Sthlm 1928.
Sign. G.W i trycket.
SVERIGES KVINNOR En var som röstar på "arbetarepartiet", röstar för
familjebandens upplösning, barnens förvildning, och sedernas förfall. Bengtsons Lit. A.-
B. Sthlm 1928. Sign. G.(W) i trycket.
DALAMÄN Edra förfäder hava en gång räddat Sverige från Kristian Tyrann. Gör om
edert storverk: En var som röstar på "Arbetarepartiet" röstar på samhällets
omstörtande, och bolsjevismens införande. RÄDDA FOSTERLANDET! Bengtsons Lit. A.-B. Sthlm 1928. Sign. Hj.A i trycket.
Vad "Arbetarepartiet" utlovar: GULD och GRÖNA SKOGAR. Verkligheten:
VARTHÄN KLASSHAT och AVUND leder SVENSKA FOLKET. Bengtsons Lit. A.-B.
1928. Sign. Hj.A i trycket.

En mycket sällsynt svit av affischerna från det beryktade andrakammarvalet 1928 som gått till historien som det så kallade "kosackvalet", en benämning som uppkom på grund av affischernas bildspråk och text.
Fyra affischer signerade i trycket G W (Gunnar Widholm, 1882-1953), känd affischkonstnär och barnboksillustratör, två signerade i trycket Hj.A (okänd). Samtliga sex affischer saknar partibeteckning och utgivare. Den anonyme utgivaren var Nationella Ungdomsförbundet, Högerns ungdomsförbund, vilket också använde affischtexterna i sin valagitation. Affischerna utkom som bilaga i den borgerliga pressen, men utgavs även i större format.
Kapten Paul Isberg stod som officiellt ansvarig för postdistributionen av kosackaffischerna och hävdade till Postverket att dessa var sanktionerade av Allmänna valmansförbundet (högern).
De egentliga kosackscenerna utspelas på fyra av affischerna (se Konstrevy, nr 1 för 1970), men ytterligare 2 affischer med avvikande motiv ingick i serien (de signerade Hj.A.).
Kosackaffischerna är ett i svensk valhistoria oöverträffat exempel på en exceptionellt stark bildpropaganda, riktad mot valsamarbetet mellan socialdemokrater och kommunister. I agitationen mot arbetarpartierna fick bildspråket med kosacker symbolisera den djupt linnabde ryss-skräcken kopplad till den då drygt tioåriga utvecklingen i Sovjet efter revolutionen (även om kosackerna stred på den vita sidan, något som affischkonstnären inte behövde bry sig om. En skildring utförd med ett våldsamt temperament, en överhettad affischstil närmast påminnande om rysk eller mellaneuropeisk krigspropaganda som aldrig tidigare skådats i Sverige.
De borgerliga vann valet och högerledaren Arvid Lindman bildade regering, detta efter ett val som i sin hätskhet saknar motstycke i svensk politik, och överträffar 1914 års val då främst Karl Staaf, känd liberal, blev våldsamt attackerad främst från höger för att stå i Tsarrysslands våld.