6013. Samlingar för Nordens fornälskare

Objektsbeskrivning
SJÖBORG, N. H. (3). Samlingar för Nordens fornälskare, innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och stensättningar i Sverige och Norrige, med planscher. I-III. Stockholm (Fr. B. Nestius - J. Hörberg) 1822-30.
4:o. 1 kolorerad kopparstucken frontispiece E. Martin ("Runsten i parken vid Dagsnäs"), 1 litograferat titelblad., 1 litograferad frontispiece (brunfläckad), graverad extraplansch "Saleby-stenen vid Dagsnäs", 138 delvis dubbelsidiga delvis kolorerade litograferade planscher (alla, delvis dubbelnumrerade, delvis brunfläckade, några missfärgade av text).
Ngt nötta bruna samtida skbd, ngt blekta rikt guldorn. ryggar med varierande dekor, mörka snitt. Titel t. d. III med lagade revor. Något brunfläckade. Stämpel på försättsbladet "Södermanlands Hemnbygdsförbund", namteckning C. O. Lagerbjelke 1865, exlibris Södermanlands Hembygdsförbund. 3 vol.

Komplett ex. med den av Elias Martin graverade fronten till d. I (Runsten i parken vid Dagsnäs), vilken ofta saknas, samt den graverade extraplanschen Salebystenen vid Dagsnäs.