6004. Gustav III besöker boktryckeri i Uppsala

Objektsbeskrivning
Då Konung Gustaf III Allernådigst Täcktes besöka Boktryckeriet i Upsala, den 15 Martii 1787. Utan ort och år (Uppsala, Johan Edman, 1787).

Ettbladstryck, mått med marginaler ca 470x390 mm. Oskuren. Något fläckad, höger marginal vikt, lagad reva i vänster marginal.